Ny septikslam-kontrakt for Gudbrandsdal Miljø AS

05.21.21

Vinteren 2021 ble septikrenovasjon lagt ut på anbud i Nord Fron kommune. Anbudet ble vektet med 40 % Kvalitet, 20 % Miljø og 40 % pris. Totalt sett fikk vi høyest totalscore noe som betyr at vi skal videreføre septikrenovasjonen i vår hjemkommune. Nytt av året er at septikslammet skal avvannes og levers tørt, for å avbelaste lokale renseanlegg.

For gjennomføringen av anbudet har vi fått på plass ytterligere nye biler, så vi ser frem til et fortsatt godt samarbeide med kommunen.

Borte bra, men hjemme best!