Hva er rørfornying?

04.29.22

De fleste som bruker avløpssystemet sitt tenker ikke noe videre over hvor vannet blir av når de tar oppvasken, eller hvor vannet fra toalettet går, «ute av syne, ute av verden». Det er ikke før vannet kommer tilbake opp av sluket, toalettet fyller seg opp eller kanskje til og med et pålegg fra kommunen dukker opp. Hvor man begynner å tenke på alle rørene som omkranser boligen din.

Når du først begynner å oppleve problemer med rørene dine anbefaler vi å ta en rørinspeksjon av avløpssystemet ditt, for å kunne bedømme tilstanden på rørene. Etter en rørinspeksjon, kan det vurderes tiltak for å utbedre og forlenge levetiden på spillvannsrørene. Et alternativ kan da være rørfornying. Vi vil i dette innlegget kort forklare hva rørfornying er, og hvordan det kan hjelpe deg med å rehabilitere ditt spillvannsystem, både om det er driftsproblemer eller for å lukke et offentlig pålegg.

Trykk her for å bestille en rørinspeksjon av dine rør

Hva er rørfornying?

Rørfornying er et alternativ til graving og utskiftning av avløpssystemet ditt. Ved hjelp av ny teknologi kan vi i dag blåse et nytt rør inn i det gamle, slik at vi slipper å rive, pigge eller gjøre andre større inngrep i bygningsmassen. Røret eller strømpen som vi kaller det, legger seg mot innsiden av det gamle røret og følger dets trase. Strømpen består som oftest av et filtmateriale som vi metter med enten epoxy eller vinylester, kall det flytendene plast. Strømpen med flytende plast herdes inne i det gamle røret ditt ved hjelp av enten lys eller varme, slik at den blir hard som et rør. Resultatet blir at du får et rehabilitert rør med forbedret styrke og glatte overflate som hjelper spillvannet å renne unna. Det nye røret vil ikke ha skjøter på hele rørlengden som videre hjelper med bedre avrenning og minsker sannsynligheten for oppsamling av sedimenter.

Hvorfor velge rørfornying

Rørfornying er en raskere og mindre inntrengende, enn tradisjonelle metode. I tillegg kan den også være billigere enn å bytte ut rørene. Ved rørfornying slipper du å grave eller pigge opp rørstrekket, dette sparer tid og ressurser. Rørene er klare til å brukes så snart de er ferdig herdet, dette kan gjøre at rørsystemet kan brukes som normalt på ettermiddag og kveldstid selv om vi skal fortsette arbeidet dagen etter. Miljøavtrykket blir også mindre ved å slippe å grave opp ledningene.

Pålegg fra kommunen

De siste årene har kommunene i Norge gitt stadig flere pålegg for å utbedre private kloakkledninger. Kommunen kan pålegge enhver huseier om å utbedre sine spillvannsrør fra kommunalt eide hovedrør, frem til husets grunnmur. I de aller fleste tilfellene gjelder pålegget at kommunen ikke anser røret som tett fra grunnmur, til kommunal påkobling. Dette gjør at spillvann kan renne ut i grunnen og forårsake lokal forurensing. Eller at grunnvann kan trenge inn i røret, som gir kommunale renseanlegg økt volum spillvann det må rense. Rehabilitering av ved hjelp av strømpemetoden er en godkjent metode for å utbedre slike pålegg.

Ta kontakt med oss for å utbedre ditt pålegg